על מנת לעודד את המגורים באיזורי ספר חוקק חוק הקובע כי כל מי שגר בישוב המוגדר על ידי מס הכנסה כישוב ספר יוכל לקבל הטבה בשווי אלפי שקלים לשנה.

רשימת איזורי הספר היא ארוכה וכוללת ישובים רבים ולכן מומלץ לפנות אלינו לבדיקה במידה ויש ספק כמו כן רשימה זו מתעדכנת כל שנה.

 יש לציין כי כל המשרדים העובדים עמנו גובים תשלום רק על בסיס החזר מס שיתקבל.

עיירת פיתוח \ ישוב ספר

כל הזכויות שמורות ל                               

רואה חשבון