1. בנוגע לסעיף 1 לחוק מע"מ – מחזור עסקאותיו המירבי של עוסק פטור יהיה 73,300 ₪ (במקום 70,605 ₪ בשנת 2009) 
2. בנוגע לסעיף 47א' לחוק מע"מ – סכום המינימום ממנו חייב נישום לדרוש מהמוכר הוצאת חשבונית מס יהיה 286 ₪ (במקום 279 ₪ בשנת 2009) 
3. בנוגע לתקנה 23(ג') לתקנות מע"מ – הסכום המינימלי מעליו יש להגיש דו"ח להחזר במשרדי מע"מ יהיה 17,326 ₪ (במקום 16,881 ₪ בשנת 2009) 
4. בנוגע לתקנה 25(א') לתקנות מע"מ – דמי גביה בגין הודעה יעמדו על 36 ₪ (במקום 35 ₪ בשנת 2009) וכמו כן דמי גביה בגין ביצוע עיקול יעמדו על 41 ₪ (במקום 40 ₪ בשנת 2009) 
5. בנוגע לתקנה 9א' לתקנות מע"מ – תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק ייחשב כחשבונית מס עד לסכום של 247 ₪ (במקום 238 ₪ בשנת 2009)

עדכוני סכומי מע"מ לשנת 2010

כל הזכויות שמורות ל                               

רואה חשבון