החוק נועד על מנת לעודד את האוכלוסיה החלשה לצאת לעבודה על מנת לצמצם פערים חברתיים ולעודד תעסוקה מתוך מחשבה להיטיב עם השכבות החלשות ולצמצם את אי השיוויון במשק.

המדינה קבעה כי כל מי שעובד ומרוויח שכר נמוך ועומד בקריטריונים מסוימים יוכל לקבל מענק מהמדינה.
מענק זה נקרא מס הכנסה שלילי מכיוון שהוא ניתן לזכאי ע"י מס הכנסה.

 

מי זכאי לקבל מס הכנסה שלילי ?

על מנת להיות זכאי לקבלת הטבה זו על העובד לעמוד בכל הקריטריונים :
1. על העובד להיות מעל גיל 23
2. לעובד ישנם ילדים מתחת לגיל 19 (במידה שהעובד מעל גיל 55 אז סעיף זה מתבטל)
3. העובד גר באיזור המוגדר בחוק (ומפורט מטה)
4. העובד לא החזיק במועד כלשהוא בשנת המס בבעלותו ,בבעלות בן זוגו או בבעלות ילדיו מקרקעין (דירה ,חנות ,מגרש וכדומה) בשיעור של 50% ומעלה – סעיף זה לא מדבר על דירת מגורים יחידה.
5. העובד לא עבד אצל "קרוב משפחה" (בן זוג, אח, הורה, הורי הורה, צאצא ,צאצאי בן הזוג וכן בן זוגו של כל אחד מאלה) וכן לא קיבל את הכנסתו מחברה שהוא או קרובו הם בעלי שליטה בה (לעניין בעלי שליטה ההגדרה הינה מעל 10%.

 

מהם האזורים המוגדרים בחוק ?

אור עקיבא, אשקלון, באקה גת, ברטעה, חדרה, ירושלים, כפר פינס, כפר קרע, מועוויה, משמרות, נצרת, נצרת עלית, נתניה, עין א-סאלה, עין מאהל, עין עירון, ערערה, פרדם חנה –כרכור, שדרות

חשוב לציין כי החל משנת 2008 יבוטלו האזורים ומענק מס הכנסה שלילי ינתן לכל תושבי מדינת ישראל.

 

מהם התנאים לקבלת המענק  ?

על מנת לקבל את המענק עלייך להגיש תביעה עד לתאריך 30.9 של שנת המס שלאחר שנת המס שלגביה מוגשת הבקשה לדוגמא בקשות הנוגעות לשנת 2008 ניתן להגיש עד לתאריך 30.9.2009.
במידה ומגיש הבקשה הוא גם שכיר וגם עצמאי תנאי נוסף הוא כי הוגש דו"ח שנתי עד לתאריך 31.5 של אותה השנה.
תנאי נוסף הוא כי הכנסתך החודשית לא עלתה על סך של 1,810 ₪.

 

כיצד להגיש את הבקשה ?

עלייך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי הדואר יחד עם ת.ז. והעתק המחאה או אישור מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך אליו אתה מעוניין שיועבר המענק.
חשוב להדגיש כי הגשת הבקשה הינה אישית ולא ניתנת לביצוע על ידי מייצג או בן משפחה.

 

מהם סכומי המענק ?

סכומי המענק לו אתה זכאי מושפעים מהכנסות מעבודתך וכן מהכנסות בן זוגך כמו כן מגילך ,ממספר הילדים שלך וגילם וכן מפרמטרים נוספים ולכן לא ניתן להגדיר סכום מענק אלא סכום זה הינו אישי.

 

מתי ישולם המענק ?

סכום המענק ישולם בכמה תשלומים ותלוי בזמן הגשת התביעה כמפורט בטבלה המצורפת :

 

תאריך הגשת התביעה      

תשלום ראשון  

תשלום שני 

תשלום שלישי 

תשלום רביעי

עד 31.3 בשנה שלאחר שנת המס הנתבעת 

15.7 באותה השנה                                       

15.10 באותה השנה                                   

15.1 שנה לאחר מכן 

15.4 בשנה שלאחר מכן                           

מ 31.3 ועד 30.6 בשנה שלאחר שנת המס הנתבעת                                            

15.10 באותה השנה 

15.1 בשנה שלאחר מכן 

15.4 בשנה שלאחר מכן                            

 

מ 30.6 ועד 30.9 בשנה שלאחר שנת המס הנתבעת 

5.4 בשנה שלאחר מכן      

15.11  בשנה שלאחר מכן  

 

 

 

האם ניתן לערער על קביעת רשות המיסים לגבי המענק ?

כל נישום רשאי להגיש השגה על החלטת רשות המיסים בנוגע לקביעת הזכאות. על ההשגה להיות מנומקת ובכתב ויש להגישה תוך 30 יום מיום שנמסרה החלטת רשות המיסים לפקיד השומה הקרוב לאזור מגורייך.

במידה ואתה רואה עצמך מקופח מהחחלטה לגבי ההשגה שהגשת אתה רשאי לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגורייך.

מהו מס הכנסה שלילי?

כל הזכויות שמורות ל                               

רואה חשבון