כל אדם רשאי לייסד חברה ובלבד שמטרותיה אינן נוגדות את חוקי המדינה /אינן בלתי מוסריות.

לכל חברה בעלי מניות (החל מ-1 ועד אינסוף באופן תיאורטי) כל בעל מניות הוא חלק מהנהלת החברה ויש לו הזכות להשפיע על החלטות החברה.

כדי להקים חברה יש לבצע את הפעולות הבאות:

  • כתיבת תקנון לחברה שכלול בו: שם החברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות, פרטים בדבר הגבלת אחריות.

  • בחירת דירקטור/ים לחברה.

  • הגשת טופס לפתיחת חברה לרשם החברות.

עלות רישום חברה חדשה הינו כ 2200 ₪.

עלויות תפעול חברה גדולות יותר באופן משמעותי מעלויות תפעול עוסק מורשה /שותפות ולכן מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע לפני הקמת חברה.

 

הקמת חברה חדשה

כל הזכויות שמורות ל                               

רואה חשבון