הדרך החוקית והיחידה לשלם שכר לעובדים במדינת ישראל.
תלוש המשכורת מופק אחת לחודש וכולל את שכר הברוטו של העובד, הורדות החובה, הורדות הרשות וכן את שכר הנטו שיועבר לעובד(באמצעות העברה בנקאית, צ'ק או תשלום מזומן).
תלוש המשכורת כמו גם המשכורות חייבים להיות מועברים לעובד לכל היאוחר עד ה 10 לחודש על החודש הקודם (1 עד 31).
בתלוש המשכורת מצויין גם כמה ימי חופש נותרו לעובד.
על מנת להוציא תלושי משכורת ולהעסיק עובדים חובה בתיק ניכויים במס הכנסה.

תלוש משכורת

כל הזכויות שמורות ל                               

רואה חשבון