כמה פעמים רציתם לזרוק את ניירת ישנה ולא ידעתם לכמה זמן צריך לשמור ומתי מותר לזרוק?

כתבה זו באה לתת מענה לשאלה זו.

חסכון פנסיוני

"אישורים שנתיים לצורך דו"ח" מחברות ביטוח ,קרנות פנסיה וקופות גמל יש לשמור לפחות 6 שנים במידה וידרש דיווח על ידי מס הכנסה כמו כן את ה"אישור השנתי להצהרת הון" יש לשמור ולא לזרוק על מנת שבמידה ותדרש ביום מן הימים להצהרת הון תוכל להציג מסמכים אלו.

ביטוח לאומי

מול ביטוח לאומי מומלץ לנהוג כאילו החשבון לעולם לא מתיישן ! אפילו אם יש לכם חוב מלפני 20 שנה במוסד לביטוח לאומי יוכלו לקזז אותו מכספים המגיעים לכם ואף לדרוש מכם את תשלומו על פי חוק. אין התיישנות על חובות לביטוח הלאומי.

בנק

אין סיבה לשמור דפי חשבון ומסמכים מכיוון שעל פי חוק חובת הבנק לשמור מסמכים אלו ותוכלו לקבל כל מסמך בעלות סבירה עם זאת מומלץ לשמור "יתרות לסוף שנה" למידה ותדרש הצהרת הון על ידי רשויות המסחשבונות מומלץ לשמור את כל החשבונות למשך 7 שנים חברות רבות באות בתביעות לאחר חמש ושש שנים ואז קשה להוכיח תשלום על כן מומלץ לשמור את כל החשבונות למשך 7 שנים כמו כן מומלץ במידה ומתנהל דיון לגבי חוב לתעד הכל במכתבים ולשמור את המכתב ואת אישור המשלוח לחברה

משכנתאות והלוואות

אין צורך לשמור למעט למי שמחוייב בהגשת דו"ח ואז עליו להגיש את המסמכים עם הדו"ח וחלה עליו חובה לשמור את המסמכים כמו את הדו"ח למשך 7 שנים

קנסות

קנס משולם יש לשמור לפחות 5 שנים על מנת שבמקרה של טענה תוכלו להוכיח שהקנס אכן שולם

הסכמים וחוזים

מומלץ לשמור הסכמים וחוזים במידה ותדרשו להגיש הצהרת הון תזדקקו לחוזים והסכמים אלו (גם הסכמי שכירות כלולים בסעיף זה)

תרומות

ניתן לקבל זיכוי במס ועל כן יש לשמור עד להגשת הדו"ח השנתי ויחד איתו למשך 7 שנים הכנסות חריגות ,ירושות ,מתנות ,זכיות

יש לשמור כל מסמך המעיד על הכנסה חריגה מכיוון שבמידה ותדרשו להגיש הצהרת הון תצטרכו להוכיח מאיפה הכסף במקרה של ירושה מומלץ לבקש את צו הירושה על מנת שתהייה לכם הוכחה חותכת

פסקי דין

פסקי דין מתיישנים לאחר 25 שנה ולא 7 שנים ! ועל כן חובה לשמור כל פסק דין שקיבלתם למשך 25 שנה.

לכמה זמן צריך לשמור?

כל הזכויות שמורות ל                               

רואה חשבון