החל מיום 1.1.2007 עומד מס רווח הון על שיעור של 20% .

הכנסה רגילה של יחיד עומדת על שיעורים שוליים המגיעים עד כדי כ - 59% עם ביטוח לאומי והכנסה רגילה של חברה שתעמוד בשנת 2008 על שיעור של 27%

ישנם מספר היבטים כספיים למספרים הללו :

א - אם הכנסה מסוימת תסווג כהונית ולא כמשכורת , אזי שיעור המס בגינה יהיה נמוך יותר (ישנן לא מעט אופציות לסווג הכנסה כהונית).

ב - מימוש רווח הון במישור האישי עדיף על פני מימוש רווח הון במישור החברה הואיל והרווח שימוסה במישור החברה , ימוסה שוב בדרכו אל המישור האישי ובעצם ימוסה באופן כפול.

 

מכאן אנו רואים כי ישנה אפשרות נרחבת לתכנוני מס וכדאי לחשוב לפני כל עסקה גדולה האם ניתן לסווג אותה כעסקה הוניות כמו כן כאשר חושבים על סוג ההתאגדות יש לקחת בחשבון את שיעורי המס, לדוגמא - אדם מבקש לרכוש נכס מסוים , קיימת התלבטות אם לרכוש אותו במישור האישי בו ימוסה רווח ההון בשיעור נמוך או במישור חברה בו ימוסו הכנסות השכירות בשיעור נמוך יותר מהמישור האישי.

 

ולכן מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע לפני כל החלטה חשובה וכן לפני עסקאות גדולות על מנת לחסוך באופן חוקי בתשלומי המס.

תכנון מס

כל הזכויות שמורות ל                               

רואה חשבון