מיהו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ועד איזו הכנסה פטור אותו עצמאי מתשלום ביטוח לאומי?

וכן באילו סכומים משלמים אחוז נמוך יותר?

עקרונית ההגדרה לביטוח לאומי תלויה בגובה ההכנסה וכן בשעות העבודה השבועיות של העצמאי.

במידה והעצמאי מדווח כי הוא עובד מעל 20 שעות שבועיות כעצמאי - חייב בדמי ביטוח מהשקל הראשון.

במידה והעצמאי מדווח כי הוא עובד מעל 12 שעות ופחות מ 20 שעות שבועיות – יהיה חייב בדמי ביטוח במידה והכנסתו מעל 15% מהשכר הממוצע, קרי - השכר הממוצע בשנת 2013 לחודש הוא 8828 ש"ח – ולכן במידה והכנסתו מעל: 1324 ש"ח לחודש, יהיה חייב בדמי ביטוח לאומי מהשקל הראשון. במידה ונמוך יותר – פטור (הערה: פטור בהנחה ואין לו הכנסות אחרות נוספות שלא מ"עבודה").

במידה והעצמאי מדוח כי הוא עובד מתחת ל- 12 שעות שבועיות – יהיה חייב בדמי ביטוח רק אם הכנסתו היא מעל 50% מהשכר הממוצע, כלומר:(לגבי שנת 2013) במידה והכנסתו היא מעל 4,414 ש"ח לחודש - חייב בדמי ביטוח לאומי, מהשקל הראשון.במידה והכנסתו היא מתחת ל- 2207 ש"ח לחודש - לא חייב בכלל דמי ביטוח לאומי (עד 25% מהשכר הממוצע יש פטור של הכנסה אחרת).במידה והכנסתו היא בין 2207 ל- 4414 ש"ח לחודש, יהיה לו פטור על ה- 2207 ש"ח הראשונים לחודש, והיתר כהכנסה אחרת פסיבית (בדר"כ 12% - המדרגה הגבוה, בהנחה ויש הכנסות אחרות כשכיר).

(הערה: פטור בהנחה ואין לו הכנסות אחרות נוספות שלא מ"עבודה"). .

עצמאי שאינו עונה להגדרה

כל הזכויות שמורות ל                               

רואה חשבון